Jesteśmy na:

   Wystawa Piotr Kopciał Berlin- Suwałki

Piotr Kopciał jest studentem drugiego roku fotografii na zaocznych studiach łódzkiej filmówki, wcześniej skończył warszawską Akademię Fotografii, ale swoją edukacje fotograficzną zaczynał w Suwałkach - w Małej Szkole Fotografii Radosława Krupińskiego.


Piotr Kopciał właśnie w Suwałkach znajdował swoje pierwsze inspiracje do poszukiwań twórczych – tu rozpoczął już w połowie pierwszej dekady XXI wieku realizacje swoje głównego tematu fotograficznego: dokumentację bram, podwórek i ulic historycznej części miasta, w której zresztą sam się urodził i spędził swoje dzieciństwo i wczesną młodość.


Świat starych Suwałk, czy starych ulic i zakamarków podwórkowych starego Berlina (jak również innych miast odwiedzanych przez autora z aparatem fotograficznym), to wspólny mianownik dla wielu fotografii Piotra Kopciała; to pierwotna krew miasta, świat „podskórny”- skryty często za blichtrem kolorowych fasad przyulicznych budynków, ale wyczuwalny dla bystrego obserwatora, który odnajduje doń drogę i próbuje utrwalić go na swoich fotografiach. To świat pełen śladów życia, choć nie często pojawia się tu człowiek – fotografie są raczej wypełnione przestrzenią miejsc bez ludzi, ale miejsc pełnych śladów ludzkiej obecności i ich wyczuwalnej bliskości.